БИО-БИБЛИОГРАФИЈA

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Обрен Ристић (1960, Тијовац, код Сврљига, источна Србија), био је један од уредника часописа Бдење (Сврљиг – Књажевац) и председник Књижевног клуба „Бранко Миљковић“ у Књажевцу. Покретач је и главни уредник часописа „за књижевност, уметност и баштину“ Исток у Књажевцу.

Песме су му превођене на енглески, пољски, руски, македонски, јерменски, бугарски, грчки...  

Објављивао у многим књижевним часописима у земљи и иностранству.

Добитник више награда за књижевно стваралаштво: Милан Ракић  за 2010 , Змај Огњени Вук за 2010, Златна струна 2011.

Члан Удружења књижевника Србије.

Живи у Књажевцу.

 

Објављене књиге:

 

Сређивање утисака (1996), На истоку, у Сербији (2002), Сневања и бдења (коаутор, 1999), Узнемирени су Свети ратници (2006. и друго издање 2008), Источно тројство (Са З. Вучићем и Р. Вучковићем, 2007), Господ је велики поета/The Lors is a Great Bard ( na srpskom i engleskom, 2009), Венац Творцу (2009, у више издања), Вајање белине (коаутор, 2009), Ливење песме/Odlewanie wiersza (Са Д. Богојевићем и О. Л. Кровицком, на српском и пољском, 2010), Бдења и буђења (коаутор, 2010),  Na wschodzie, w Serbii (На истоку, у Сербији, изабране песме на пољском, Кросно-Пољска, 2012), Сутрашњи варвари (2015, Тузла)

 

Заступљен у антологијама:

 

- „Галаксија Миљковић“,Пожега, „Свитак“Пожега и УКС Београд, 2001.

- „Јутро припада птицама“ (књига 3), изд. Центар за Источну Азију и Филолошки факултет Београд, 2002

- „Поветарац над потоком“ (књига 1), изд.Центар за Источну Азију и Филолошки факултет у Београду,2002.г. -биографски подаци.

-„Ћутање са Бранком или нема песме изван истине“, Антологија кратке приче, „Акт“ Ваљево, 2004

-«Венац за Достојевског» приредио Слободан Стојадиновић, ЦИП Подгорица, 2005.

- „Споменица Бранка Миљковића“, приредио Слободан Стојадиновић, „Беоштампа“ Београд, 2011

- „Између Охрида и Бугија“, Антологија славенских уметности, прир. Олге Лалић Кровицки, Кросно – Полјска, 2011,

- „Зорану Радмиловићу песници и ликовни уметници“, прир.Томислава Мијовића, Фондација „Зоран Радмиловић“, Зајечар,2011,

- „365 љубавних: Антологија српске љубавне поезије, Фондација Солидарност и Српско књижевно друштво Свети Сава, Београд, 2011,

- „Чудесник“-Споменица Слободана Стојадиновића Чу Деа, Беоштампа Београд, 2012

- „Ветар у гриви“, коњ у поезији словенских народа, прир. Миодраг Сибиновић, „Интерпрес“ Београд, 2011

-  „Винопев- песме о вину“, приредио Радомир Андрић, „Просвета“ Београд, 2012,

- „Зрнца“, Антологија најкраће приче на српском језику, „Легенда“ Чачак, 2011

- „Венац венаца“, Избор сонетних венаца савремене србске поезије, Фондација „Солидарност Србије“, 2012

- „Антологија љубави/Аntologia milosci“ ,прир.Олга Лалић Кровицка, Пољска, Кросно,2012.Krosnienska Oficyna Wydawnicza Sp.z.o.o.

-„The Second Genesis“ An Anthology of Contemporary World Pšoetru, India, 2014

- „Serce i krew“ Antologia nowej liryki serbskiej/“Srce i krv“ Antologija novije srpske lirike, priredio Miloš Waligorski, AKCENT Poljska 2015

- „Nigdzie nie ma piękniejszego nieba” Antologia wspolczesnej poezji serbskiej,избор и превод Grzegorz Walczak, Varšava 2015

 

У књижевној периодици:

 

У земљи:

 

„Развитак“ Зајечар, бр.2/81, 4-5/82, 200/98, 217-218/2004, „Багдала“ Крушевац, бр.284/1982, „Повеља“ Краљево, бр.2-3/83, „Књижевна реч“ Београд, бр. 198&82, „Реч младих“ Сврљиг, Књиж.омладина Сврљига, 1983, „Песник“  Београд, бр.2/85,  бр.5-6/86, бр.7/86, „Свеске“ Панчево, бр. 32/1996, „Свитак“ Пожега, бр.14/1997,  27-28/2001, 33-34/2003, 37-38/2005, 49-50/2007, „Савременик“ Београд, бр.63-64/1998, 70-71-72/99, 89-90-91/2001, 100/2002, 103-104/2003, 126-127-128/2005, 172-173-174/ 2009, 189-190-191/2011, 200/2015, „Помак“ Лесковац, бр.5/99 , 37-38/2007, „Реч и мисао“ Зајечар, бр.2/1999, 6/99,  „Мостови“ Пљевља, бр.156-157-158/1999,  „Мост“ на бугарском језику, Ниш, бр.166-167/2001, „Акт“ Ваљево, бр.4-5/2003, 6-7/2003, 11-12-13/2004, 14-15-16/2005, 20/2006, 21-22-23/2007, 24-25-26/2007, 40/2010, 44-45-46/2011, „14 дана“ Параћин, од 06.марта 2003, „Борба“ Београд, 09.јануара 2003, 01.04.2004, „Вечерње новости“ Београд, рубрика Култура од 16.06.2004, 10.2005, 24.9.2008, 19.2.2011, 10.10.2015, „Бдење“Сврљиг, бр.5-6/2004, 21-22, 31/2012, „Наше стварање“ Лесковац, бр.1-2/2004, „Слава“ Ниш, бр.8/2004,  „Градина“ Ниш, бр. 6/2004, „Луча“ Суботица, бр. 2-3/2005,  „Књижевне новине“ Београд, бр. 1118, јун 2005. бр. 1148/децембар 2007, бр.1188-1189/2011, „Нова зора“ Билећа, бр. 13/2007,  „Траг“ Врбас, бр.15/сеп'тембар 2008, „Буктиња“ Неготин, број 19/лето 2008,  „Књижевна реч“ Београд (око 1982-1985),  „Mons Aureus“, Смедерево, бр.29/2010, 34/2011, „Буктиња“ Неготин, бр. 25/2010, „Стремљења“, Приштина, октобар 2009,  „Књижевни преглед“, Београд, бр.4 /2011, "Јефимија", Трстеник, бр. 22/2012,  "Књижевност" Београд,бр.4/2012,

 

У иностранству:

 

„Ријеч“ Брчко, бр.1-2/2010, бр. 1-2/2012, бр. 3.4/2012, бр. 1-2/2013, бр. 1-2/2015

 „Gazeta Kulturalna“,  Poljska-Zelow, czerwiec 2011, br. 6(178),

„Doza“, Poljska, br.3/2010

„Radostowa“, Пољска, br. 155-156/2011,

„Корени“, Прилеп-Македонија, бр. 35-36/2010

„Migotania“, Gdansk,Polska, numer 2 (31)2011,

„Ciechanowskie Zeszyty Literackie“, Ciechanow, Poljska, br.13/2011,

 „Poezja dzisiaj“,Poljska, br.89/2011

„Tekstualia", Poljska,Varšava, br.1(24)/2011,

„Metafora“, Poljska, Krakov, 2012, str.60

 „Књижевник“  Бањалука, бр. IX(31-32)2013,

„Gekharm" Armenija (Jermenija) br. 52/2013,

 „Nestor“ Poljska, br. 1(27)/2014,

„Wyspa“, Varšava, Poljska, br. 4(32)2014,

„Akcent“ Lublin, Poljska, br. 4(138)2014,

 „Poem“ Engleska, Routledge-Teylor&Francis Group,br.3-4/2015,

https://www.stihi.ru/2011/10/22/9097, www.stihi.ru/2013/07/02/8905, www.stihi.ru/2013/04/03/10761

Όμπρεν Ρίστις – «Οι αυριανοί βάρβαροι» [15 ποιήματα] | Fractal 2016
http://fractalart.gr/obren-ristic/    Обрен Ристић, 15 песама на грчком, превео Panos Asimopolus

 

Књижевна критика

У земљи:

 

Проф.др Недељко Богдановић:

- „Између утисака и отисака“, поговор збирци „Сређивање утисака“, 1996.

 

Срба Игњатовић:

- „Песнички свет и завет Обрена Ристића“, „Свитак“ Пожега бр.33-34/2003

- „Поезија Обрена Ристића-бунт против окорелости света“, Градина“ Ниш, бр.6/2004,

- „Стари врч и ново вино“, „Књижевне новине“ Бгд, бр. 1175/1176, „Монс Ауреус“ Смедерево, 29/2010, „Акт“ Ваљево, 37-38-39/2011

-„На трагу изворне и исконске мудрости“, у двојезичном српско-енглеском      издању „Господ је велики поета“/“The Lord is a Great Bard“, Valjevo, 2009

- „Обрен Ристић, двоструки мајстор стиха“, поговор књизи „Сутрашњи варвари, Тузла, 2015.

 

Жарко Ђуровић:

-„Одсјаји поетских дубина“, „Бдење“ Књажевац-Сврљиг, бр.23-24/2010,  „Ријеч“ Брчко, бр.1-272010, ј“Бдјења и треагови“, Црногорска академија наука и умјетности“, Подгорица,2011,број 24/2011, с

 

Душан Стојковић:

-„Песничко небо Обрена Ристића“, предг. књизи «Узнемирени су свети ратници», Ваљево 2006.

-„Тројица“, «Савременик» Београд, бр.149-150-151/2007,

-„Песнички триптих Обрена Ристића“, „Бдење“ Књажевац-Сврљиг бр.20/2009, „Буктгиња“

-„Лирске монаде“, у двојезичном српско-енглеском издању „Господ је велики поета“/“The Lord is a Great Bard“, Valjevo, 2009

-„Проговор душе из тишине“, „Савременик“ Београд, бр.234-235-236/2015,

 

Милица Лилић Јефтимијевић:

-„Житије песмотвора“, „Кораци“ Крагујевац, бр.3-4/2010,  „Акт“ Ваљево, бр.40/2010,

 

Мирослав Тодоровић:

-„У славу песме Венац Творцу или сонетски иконостас Обрена Ристића“, поговор у књизи „Венац Творцу“,2009.

 

Зоран Вучић:

-„Хроничар оскудног времена“, Савременик бр.       /1997,

-“Песник посвећен свом времену“,“Свитак“33-34/2003, „Савременик“,101-102/2003

-„Сврљишки књижевни круг“, „Градина“ Ниш, бр.6/2004,

 

Радомир Андрић:

-„Срастање са свакодневицом“,Радио Београд 1997,

-“У самосвојном источнику“, „Борба“ од 12.септембра 2002, „Свитак“,Пожега, бр.33-34/2003

 

Мирослав Радовановић:

-„Јединствен стваралачки ланац“, „Савременик“ Београд, бр.181,182,183/2010,

-„Поезија дубоке смислености“, „Бдење“, Сврљиг-Књажевац, бр.25/2010,

 

Радомир Виденовић Равид:

-„Једно перманентно сазвежђе“, Зборник „Сневања и бдења“ Књажевац 1999

-“Лирска градња а под мразним крстом“, „Свитак“ 33-34/2003,„Акт“ Ваљево, бр.6-7-8/2003

-“Само је цветање тајна цвета“Бдење“5-6/2004

- „Етичко и лирско обликовање стварности“, „Бдење“, Сврљиг, бр.13/14-2006, „Књижевне новине“, Београд, бр.1134-октобар 2006, „Свитак“ Пожега бр.47-48/2007, „Савременик“ Београд, бр.149-150-151/2007,

-„Самотници са планине Балкан“, приказ књиге „Источно тројство“, „Траг“, Врбас, бр. 11/2007,

 

Гордана Влаховић:

-„У славу Творца снагом речи“, „Акт“ Ваљево, бр.41/2010, „Савременик“, Београд, бр.192-193-194/2011,

- „Заточеник у песми“, „Савременик“ Београд, бр. 243-244-245/2016, „Бдење“ Сврљиг, бр. 48-49/2016,

 

Давид Кецман Дако:

-„Крик у вечној шуми“, „Свитак“ Пожега бр.33-34/2003, „Луча“ Суботица бр.4/2002,

 

Радиша Драгићевић:

-“Промишљеност и мудрост“,“Тимок“ Зајечар 2002

-„На Истоку, у Сербији“,“Свитак“Пожега бр.33-34/2003

-“Ауторска зрелост“ „Савременик“ бр.101-102/2003

 

Љубиша Рајковић Кожељац:

-“Песма као светилиште“, „Тимок“Зајечар21.3.03,

-„Бог као отац савремене поезије“,“Свитак“33-34,  „Липар“ Крагујевац, бр.19/2004,

 

Јелена Димитријевић:

-“На Истоку, у Сербији“, „14 дана“ Параћин,20.02.2003

 

Слађана Дикић:

-„Поезија црвене боје“; „Свитак“ 33-34/2003

 

Милен Миливојевић:

-“Спуштају нас у ноћ дугу“, „Свитак“ 33-34/2003

 

Милијан Деспотовић:

-“Источник на свитку толкован“, „Свитак“ 33-34/2003

 

Радомир Мићуновић:

-„Дубок осећај трагизма“, „Бдење“ Сврљиг 5-6/2004

 

Дејан Богојевић:

-„Акт“ Ваљево, бр.21/22/23-2007, стр.55.

 

Милица Илић Гачић:

-„Израз овенчаног стваралачког напора и надахнућа“, „Стремљења“ Приштина, септембар 2010,

 

Мирко Иконић:

-„О духу искона или заветне књиге зборе“, „Савременик“ Београд, бр.192-192-194/2011,

 

Јованка Стојчиновић Николић:

-"Семантика кружног кретања", "Акт" Ваљево, бр.51-53/2012, "Савременик" Београд, бр.201-203/2012,

 

Марија М. Стојановић

-"Смисленост и садржајност", "Помак" Лесковац,  /2012

 

Александар Б. Лаковић

-„Вишеслојевита представа завичаја кроз време“, „Градина“ Ниш,бр. 70-71/2016,

 

У иностранству:

 

Јурата Богна Серафинска:

-„Poezja nie zna granic“, „Znaj“,Polska, numer 11/2011,

       - „W najwiekszym gniezdzie orla“, „Migotania2, Gazeta litaracka, Nr 1 (34) 2012,

 

Tasdeusz Zawadowski:

-Odlewanie wiersza „Gazeta Kulturalna“,  Poljska-Zelow, sierpien 2011, br.8(180),

 

Grzegorz Waalczak:

-Wiersze poetow serbskich, pisarze.pl, 201172012, „ Poezja dzisiaj“,Poljska, br.89/2011

 

Krzysztof Grabon:

-Pomiedzy metafizycznymi chwastami, www.swiatpl.com, „Radostova“ Poljska, Nr 5-7.2012 (169-171)

 

Arkadiusz Frania:

-Utkane z mosiadzu, sZAFa-kvartalnik literacka N-43,2012

 

Miroslawa Poncyliusz:

-Jesli to nie wystarczy, „Protokol kulturalny“ Poznan Poljska, Nr 42/2012,

 

У књигама књижевне критике

 

Душан Стојковић:

-„Хлеб камена и неба“ (о сврљишким песницима), Едиција „Бдење“, Сврљиг-Књажевац,2009

Срба Игњатовић:

- „ Лирски осмоглас „  КИЗ Алтера, Београд, 2012,

Милица Лилић Јефтимијевић:

-„Егзакност тајне“ ,Едиција „Бдење“,2011

Мирослав Тодоровић:

-"Ширење светлости" , "Unus Mundus" Ниш, бр.44/2013

Гордана Влаховић:

-„А Књига о(п)стаје“, Едука д.о.о. Београд, 2014

"Ако бих град зидао дворе и куле камене

Овде бих древне довео мајсторе

Оне у вековима минулим заборављене

Оне који једини су вични да моје намере

 

Тек  наслуте..."  

 

                                   Сутрашњи варвари